N24 JENERI

Nama

: Ahmad Tarmizi bin Sulaiman

Umur

: 37 Tahun

Kelulusan       

: 1. Ijazah sarjana Muda Syariah Undang-Undang , Universiti Malaya 

: 2. Diploma in Syariah Law & Practice, UIAM Kursus Perguruan Lepasan Ijazah, IPDA

Pengalaman  

: 1. Tenaga Pengajar SMK Kota Kuala Muda

: 2. Naib Presiden MAPIM

: 3. Pen. Setiausaha TERAS

: 4. Setiausaha ISRA

Jawatan           

: 1. AJK Lajnah Penerangan PAS Kedah

: 2. Ketua Penerangan Dewan Pemuda

: 3. AJK MTD Jeneri