P034 SETIU

 

MAKLUMAT PERIBADI

Nama Penuh

: OMAR BIN SIDEK

Umur

: 58 Tahun

Kerjaya

: Guru Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia

Facebook

: ustazabubakar.chik

 

: UstazABC (Page)

PENDIDIKAN

 1. Master Sains: Pembangunan Sumber Manusia di UP
 2. Ijazah B.A Hons  Usulluddin dan Falsafah dan Diploma Pendidikan di UKM
 3. Institut Tadbiran Awam Malaysia : Diploma Pengurusan Awam

PENGALAMAN PEKERJAAN

 1. Pen. Pengarah, Jabatan Pendaftaran Negara.
 2. Pelatih INTAN (Diploma Intan)
 3. Pen. SU Kementerian Kemajuan Tanah dan Wilayah.
 4. Timbalan Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Melaka.
 5. Timbalan Pengarah INTAN Kemaman.
 6. Timbalan Pengarah, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu.
 7. Pengurus Besar Kolej Antarabangsa Terengganu.
 8. Pengarah Yayasan Islam Terengganu.

JAWATAN DALAM PARTI

 1. Bekas Penolong Setiausaha Dewan Ulamak Negeri Terengganu.
 2. AJK Kawasan Setiu.
 3. Setiausaha Ulamak Kawasan Setiu.
 4. AJK PAS Kawasan Setiu.
 5. AJK MTD Jabi.
 6. Pengerusi UPU Jabi.

KHIDMAT MASYARAKAT

 1. Pengerusi Pusat Rawatan Darul Shifa'
 2. Ahli Lembaga Koperasi Anak-Anak Setiu